جام خورشیدی عشق

 

 جام خورشیدی عشق 

اثر

داکتر رووف روشان

 

جام خورشیدی عشق را

در سایهٔ طوبی  ‌‌مکیدم

آهنگ غم آلودهٔ سینهٔ داغدیده را

از نی لبک حور

در بسیط  باغ ‌های رنگ

در جریان مستانهٔ کوثر

در  جوی شیر و عسل

خواندم و به دل گرفتم

بر چشم نشاندم

 

۱۳۸۹

فریمانت، کلیفورنیا

 

 

 

CategoriesUncategorized