کتاب سپید

 

 

کتاب سپید

اثر داکتر رووف روشان

وقتی‌ بمن نگاه کردی

نگاهت افاده ای نداشت

مانند کتابی‌ بود

بی‌ نوشته

و من میخواستم

کتاب سپید دلت را بخوانم

در کتاب سپید دلت

ترانه ای بسرایم

ترانه ای ماندگار

از گذشت روزگار

از چشم تو

از چشمان افسونکار

و از دل خود

از دل ناقرار

 

سنبله ۱۳۸۹

فریمانت، کلیفورنیا

CategoriesUncategorized